Ραντεβού 2810.375014 -5 emmanuel@prokopakis.gr

Κεφάλαια σε Ελληνικά Βιβλία

4. Ιωάννη Κωνσταντινίδη, Καθηγητή Α.Π.Θ. Σύγχρονη Ρινολογία – Ρινοχειρουργική. Προκοπάκης Ε. Χρόνια ρινοκολπίτιδα. (Υπό Έκδοση).

3. Εμμανουήλ Χελιδόνη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιατρικές Εκδόσεις «Π. Πασχαλίδη», Αθήνα 2002. Προκοπάκης Ε. Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογία. Εναλλακτικές θεραπείες στην Ωτορινολαρυγγολογία

2. Εμμανουήλ Χελιδόνη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιατρικές Εκδόσεις «Π. Πασχαλίδη», Αθήνα 2002. Προκοπάκης Ε. Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογία. Σύγχρονη απεικόνιση στην Ωτορινολαρυγγολογία

1. Εμμανουήλ Χελιδόνη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιατρικές Εκδόσεις «Π. Πασχαλίδη», Αθήνα 2002. Προκοπάκης Ε. Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογία. Εισαγωγή