Ραντεβού 2810.375014 -5 emmanuel@prokopakis.gr

Ελληνικές Δημοσιεύσεις

29. Φουντάκης Ε, Τσιτσιρίδης Ε, Κλωνάρης Δ, Μηλιώνη Α, Βελεγράκης Σ, Προκοπάκης Ε. Η σύγχρονη λήψη αντιπηκτικών και αντιυπερτασικών σκευασμάτων μπορεί να σχετίζεται με σοβαρά επεισόδια επίσταξης. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία, 37(3):2-10, 2016

28. Νικολάου Β, Βαρδουνιώτης Α, Βελεγράκης Σ, Προκοπάκης Ε. Οι ωτορινολαρυγγολογικές εφαρμογές της θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία, 36(3):162-166, 2015

27. Χατζηδάκης Α, Καρατζάνης Α, Προκοπάκης Ε, Δουλαπτσή Μ, Παναγιωτάκη Ε, Βελεγράκης Γ. Κακόηθες παραγαγγλίωμα τραχήλου. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία, 36(2):121-125, 2015

26. Νικολάου Β, Παναγιωτάκη Ε, Λαγουδιανάκης Γ, Προκοπάκης Ε, Χατζάκης Ν, Καρατζάνης Α, Βελεγράκης Γ. Η χρήση του διαδερμικού ενδαρτηριακού εμβολισμού στην αντιμετώπιση της επίσταξης. Μια αναδρομική μελέτη. Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, 31:24-28, 2008

25. Καρατζάνης Α, Σαμαρά Α, Προκοπάκης Ε, Παναγιωτάκη Ε, Χατζάκης Ν, Μπιζάκης Ι, Βελεγράκης Γ. Παθοφυσιολογία και γενετική της αλλεργικής ρινίτιδας. Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, 31:24-28, 2008

24. Καρατζάνης Α, Σαμαρά Α, Καπράνα Α, Προκοπάκης Ε, Μπουρολιάς Κ, Χελιδόνης Ε, Σιαφάκας Ν, Βελεγράκης Γ. Αλλεργική ρινίτιδα και βρογχικό άσθμα. Ξεχωριστές παθήσεις ή διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας νοσολογικής οντότητας;  Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, 30:16-22, 2008

23. Βαρδουνιώτης Α, Προκοπάκης Ε, Τσίντζος Σ, Χελιδόνης Ε, Βελεγράκης Γ. Η ανοσολογική βάση της «Υπόθεσης Υγιεινής» στις παθήσεις του ανώτερου αναπνευστικού. Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, 27:49-53, 2007

22. Βελεγράκης ΓΑ, Καρατζάνης ΑΔ, Προκοπάκης ΕΠ, Χριστοδούλου ΠΝ, Μπουρολιάς ΚΑ, Κατωτομιχελάκης ΜΑ, Χελιδόνης ΕΣ. Κοχλιακά εμφυτεύματα στην Κρήτη: Αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών. Ελληνική ΩΡΛ-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, 25:18-24, 2006

21. Προκοπάκης Ε, Καπράνα Α, Παναγιωτάκη Ε, Καρατζάνης Α, Μπιζάκης Ι, Βελεγράκης Γ, Χελιδόνης Ε. Παθογένεση και ανάπτυξη του καρκίνου εκ πλακωδών κυττάρων της τραχηλοπροσωπικής χώρας. Ελληνική ΩΡΛ-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, 26(3):36-43, 2005

20. Προκοπάκης Ε, Χειμώνα Θ, Παναγιωτάκη Ε, Χριστοδούλου Π, Νούλη Α, Βελεγράκης Γ Καλοήθης Παροξυσμικός Ίλιγγος Θέσης: η 10-χρονη εμπειρία της θεραπείας 592 ασθενών με τη Δοκιμασία Επανατοποθέτησης Καναλίθων. Ελληνική ΩΡΛ-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, 16:14-24, 2004

19. Παλαμήδη Α, Βουδούρη Κ, Ντουμπανάκη Μ, Παπαδοπούλου Σ, Προκοπάκης Ε. Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση αναφυλακτικών αντιδράσεων. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 16(4):183-189, 2004

18. Βελεγράκης Γ, Καρατζάνης Α, Χατζηιωάννου Ι, Λαχανάς Β, Προκοπάκης Ε. Αντιμετώπιση όψιμης μετατραυματικής ρινόρροιας ΕΝΥ. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία, 25:45-47, 2004

17. Βαρβέρης Χ, Μαζονάκης Μ, Κάχρης Σ, Λυραράκη Ε, Βλαχάκη Μ, Ξενάκη Μ, Μαρκουλίδου Α, Προκοπάκης Ε, Μπενάκης Α, Παπαδάκης Χ, Καραγιώργης Π. Ταυτόχρονη χημειοθεραπεία-ακτινοθεραπεία στο επιδερμοειδές καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. Ογκολογική Ενημέρωση 5:244-249, 2003

16. Προκοπάκης Ε, Παναγιωτάκη Ε, Βελεγράκης Γ. Υπογλωττιδική στένωση τραχείας: παθογένεση και θεραπεία. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου 1: 39-43, 2002

15. Πάγκαλος Α, Προκοπάκης Ε, Χειμώνα Θ, Σπυριδάκης Ν, Βελεγράκης Γ, Χελιδόνης Ε, Χριστοδούλου Π. Μονόπλευρη, νευροαισθητήρια βαρηκοΐα σε νόσο Αδαμαντιάδη- Behcet. Γαληνός 43: 174-180, 2001

14. Χελιδόνης Ε, Προκοπάκης Ε, Νικολιδάκης Α.Ο όρκος του Ιπποκράτη κατά την Τρίτη χιλιετία. Γαληνός 43: 573-580, 2001

13. Χέρας Π, Μεταξάρης Γ, Παπαδάκης Ι, Προκοπάκης Ε, Καραγιάννης Σ, Χρυσοφάκης Γ, Τζαγκαράκης Ε. Συγκριτική μελέτη του συνδυασμού αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων έναντι της βαρφαρίνης στην αντιμετώπιση των θρόμβων της αριστερής κοιλίας. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 17:129-132, 2000

12. Προκοπάκης ΕΠ, Βελεγράκης ΓΑ. Λεμφαδενικοί καθαρισμοί τραχηλοπροσωπικής χώρας. Ιατρικά Χρονικά 16: 225-231, 2000

11. Προκοπάκης Ε, Πάγκαλος Α. Συσχέτιση μέσης ωτίτιδας και ρινίτιδας στον παιδικό πληθυσμό. Γαληνός 42:135-148, 2000

10. Γιαννόπουλος Α, Προκοπάκης Ε, Κουτεντάκης Δ, Ζουρνατζίδης Γ, Χελιδόνης Ε. Θεραπεία όγκων βάσης κρανίου. Ελληνική Νευροχειρουργική 47:71-81, 1999

9. Προκοπάκης ΕΠ, Τσαγκουρνισάκης Μ, Πάγκαλος Α, Μπιζάκης ΙΓ, Χριστοδούλου ΠΝ, Βελεγράκης ΓΑ, Παπαδάκης Χ, Χελιδόνης ΕΣ. Δοκιμασία επανατοποθέτησης καναλίθων. Αποτελέσματα σε 118 ασθενείς με καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσεως. Γαληνός 41: 260-268, 1999

8. Βελεγράκης Γ, Παπαδάκης Χ, Προκοπάκης Ε, Σπυριδάκης Ν, Πάγκαλος Α, Χελιδόνης Ε.Ένα νέο πιστόνι αναβολοτομής. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, 19:26-29, 1998

7. Προκοπάκης ΕΠ, Νικολιδάκης Α, Γεωργακαράκος ΕΙ, Μπιζάκης ΙΓ, Βελεγράκης ΓΑ, Χελιδόνης ΕΣ. Διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών της φώνησης. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, 19:30-39, 1998

6. Προκοπάκης ΕΠ, Τσιφτσής ΔΔ. Το κοινό κρυολόγημα. Βιβλιογραφική ανασκόπηση, νεώτερα δεδομένα. Ιατρική 73(6):462-467, 1998

5. Παπαδάκη Ε, Καραμπέκιος Σ, Προκοπάκης Ε, Βελεγράκης Γ. Κλινική και απεικονιστική προσέγγιση ασθενών υποψηφίων για τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, 18:36-42, 1997

4. Βελεγράκης Γ, Παπαδάκης Χ, Βολιτάκης Μ, Προκοπάκης Ε, Πρασόπουλος Π, Χελιδόνης Ε. Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στην αντιμετώπιση του περιαμυγδαλικού αποστήματος. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, 18:30-35, 1997

3. Βελεγράκης Χ, Βελεγράκης Γ, Παπαδάκης Χ, Βολιτάκης Μ, Προκοπάκης Ε, Φανουριάκης Χ, Χελιδόνης Ε. Ενδορινική δακρυοκυστορινοστομία με την χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου.Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 13(3):220-223, 1996

2. Κυρμιζάκης Δ, Προκοπάκης Ε, Παπαδάκης Χ. Τοξικό σύνδρομο ύστερα από ρινοπλαστική. Ανακοίνωση μιας περίπτωσης. Γαληνός, τόμος 38;629-635, 1996

1. Κυρμιζάκης Δ, Παπαδάκης Χ, Γκανάς Χ, Προκοπάκης Ε, Βελεγράκης Γ, Μπιζάκης Ι, Σιαφάκας Ν, Χελιδόνης Ε. Υπερώιο-φαρυγγοπλαστική με χρήση Laser CO2 για την θεραπεία του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, καθώς και του καλοήθους ροχαλητού. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου 11(2):29-32, 1995