Ραντεβού 2810.375014 -5 emmanuel@prokopakis.gr

ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ – ΚΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

 1. Προεδρείο ελευθέρων ανακοινώσεων Κεφαλής και τραχήλου, 20 Ιουνίου 2001. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Αθήνα, 20-23 Ιουνίου 2001.

 2. The effectiveness of Dihydroergocristine Mesylate upon central vestibular disorders of haemodynamic origin: a multicentre study. Προεδρείο σε δορυφορική διάλεξη. 6th EFAS. European Federation of Audiology Societies. Creta Maris Conference Centre, Crete, Greece. 28-31 May 2003.

 3. Mini symposium on: “History in Otolaryngology”. 5th European Congress of Otolaryngology-head and Neck Surgery. RodosKos, Greece, 11-16 September, 2004.

 4. Seminar on: “Microbiology of Cronic Rhinosinusitis”. 21st Congress of the European Rhinologic Society. Tampere, Finland, June 11-15, 2006.

 5. Στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Νευροωτολογικές παθήσεις σχετιζόμενες με τροχαία ατυχήματα». 13ου Παγκρήτιο συνέδριο, Ηράκλειο, Κρήτη, 10-12 Νοεμβρίου 2006.

 6. Στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Ωτοπλαστική». Πρακτικό σεμινάριο χειρουργικών εκτομών κεφαλής και τραχήλου. Δώμα και Πειραματικό χειρουργείο Ευαγγελισμού. Αθήνα, 10-16 Μαρτίου 2007.

 7. Στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Ωτοπλαστική». Πρακτικό σεμινάριο χειρουργικών εκτομών κεφαλής και τραχήλου. Δώμα και Πειραματικό χειρουργείο Ευαγγελισμού. Αθήνα, 15-21 Μαρτίου 2008.

 8. Round table on: “Acute Orbital Hematoma. My repair”. Belgian Rhinologic Society Inauguration. Bruges, Belgium, April 12, 2008.

 9. Round table on: “Turbinates: Pathology and surgical techniques”. 22nd Congress of the European Rhinologic Society combined with the 27th International Symposium of Infection & Allergy of the Nose. Hersonissos, Crete, Greece, June 15-19, 2008.

 10. Προεδρείο ελευθέρων ανακοινώσεων Ακοολογίας, 21 Οκτωβρίου 2009. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Χερσόνησος, 21-25 Οκτωβρίου 2009.

 11. Poster Session on: “Diagnosis and Management of Rhinosinusitis”. XXX Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Istanbul, Turkey, June 11-15, 2011.

 12. Round table on: “Nose: Ethnic Considerations”. 34th Annual Conference of the European Academy of Facial Plastic Surgery. Bruges, Belgium, September 1-4, 2011.

 13. Free Paper Session on: “Foundamental Reseach in Chronic Rhinosinusitis 1”. 14th Congress of the International Rhinologic Society, combined with the 30th International Symposium of Infection & Allergy of the Nose. Tokyo, Japan, September 20-23, 2011.

 14. Free Paper Session on: “Foundamental Research in Allergic Rhinitis 2”. 14th Congress of the International Rhinologic Society, combined with the 30th International Symposium of Infection & Allergy of the Nose. Tokyo, Japan, September 20-23, 2011.

 15. Round table on: “Pathways to successful rhinoplasty”. 3rd Excellence in Rhinoplasty Course. Leuven, Belgium, March 14-16, 2012.

 16. Moderator. “Live surgery” session. 3rd Excellence in Rhinoplasty Course. Leuven, Belgium, March 14-16, 2012.

 17. Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα « ΩΡΛ-ζάλη, ίλιγγος. Πρακτική προσέγγιση». 16ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Άγιος Νικόλαος, 25-28 Οκτωβρίου 2012.

 18. Round table on: “Multimodal treatment strategies for resectable head and neck cancers”. 2nd International Symposium on Thoracic and Upper Aerodigestive Malignancies. Athens, Greece, April 4-6, 2013.

 19. Round table on: “Positional Vertigo”. 20th World Congress of the International Federation of Otorhinolaryngological Societies. Seoul, Korea, June 1-5, 2013.

 20. Seminar on: “The lamb’s head dissection: a novel and unique method for teaching and training endonasal endoscopic surgical techniques”. VII International Symposium on recent advances in rhinosinusitis and nasal polyposis. Matsue, Japan, October 4-6, 2013.

 21. Στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Μύτη-Παραρρίνια». 1ο ΩΡΛ Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Ωτορινολαρυγγολογία». Ηράκλειο, 7-8 Ιουνίου 2013.

 22. Chair. Round table on: “Pathways to successful rhinoplasty”. 4th Excellence in Rhinoplasty Course. Leuven, Belgium, March 19-21, 2014.

 23. Symposium: Immunotherapy Update 2014. 25th Congress of the European Rhinologic Society. Amsterdam, The Netherlands, June 22-26, 2014.

 24. 1η Συνεδρία. 3ο Σεμινάριο Φωνιατρικής και Φωνητικών Τεχνών. Νεάπολη, 27-28 Σεπτεμβρίου 2014.

 25. Στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας σε παιδιά και ενήλικες». 17ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Ηράκλειο, 30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2014.

 26. Επιστημονική ημερίδα ΩΡΛ Εταιρείας Κρήτης με θέμα: «Πρακτική αντιμετώπιση κοινών ΩΡΛ παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη σε παιδιά και ενήλικες». Ρέθυμνο, 23 Μαίου 2015.

 27. 3η Συνεδρία. 1ο Συνέδριο Αισθητηρίων Οργάνων & Γευσιγνωσίας. Άγιος Νικόλαος, 25-27 Σεπτεμβρίου 2015.

 28. Στρογγυλή τράπέζα με θέμα: «Διάφορα θέματα Ρινολογίας». 16ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας. Θεσσαλονίκη, 14-16 Απριλίου 2016.

 29. Στρογγυλή τράπέζα με θέμα: «Διάφορα θέματα σιελογόνων αδένων». Σεμινάριο Παθήσεων Σιελογόνων Αδένων. Ηράκλειο, 8-9 Οκτωβρίου 2016.

 30. Στρογγυλή τράπέζα με θέμα: «Υπνική άπνοια». 18ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Ρέθυμνο, 4 – 6 Νοεμβρίου 2016.

 31. Moderator. Round Table on: “Nasal Polyposis, research update and clinical information”. ΙX International Symposium on Recent Advances in Rhinosinusitis & Nasal Polyposis. Kuala Lumpur, Malaysia, November 21-23, 2016.

 32. Συντονιστής Στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Μετωπιαίος Κόλπος». 4ο Σεμινάριο Ρινολογίας και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ρινός με άσκηση σε Νωπά Παρασκευάσματα. Αθήνα, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2017.

ΚΡΙΤΗΣ (REVIEWER) ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Είμαι reviewer (ή και Editorial Board) στα κάτωθι διεθνή περιοδικά:

 1. Rhinology (Editorial Board)

 2. ΒelgianΕΝΤ (Editorial Board),

 3. Sinusitis (Editorial Board)

 4. Hellenic Otorhinolaryngology (Editorial Board)

 5. The Laryngoscope

 6. American Journal of Rhinology and Allergy

 7. European Archives of Otorhinolaryngology and Head and Neck

 8. Journal of Medicine Laboratory and Diagnosis

 9. Hippocratia

 10. Clinical Anatomy

 11. J Medical Case Reports

 12. Journal of Otolaryngology and Rhinology

 13. Expert Opinion on Pharmacotherapy

 14. Journal of Clinical Imaging Science

 15. BMC Family Practice

 16. Acta Stomatologica Croatica

 17. Medical Science Monitor

 18. Austin Journal of Surgery

 19. IETE Journal of Research

 20. Saudi Medical Journal

 21. Clinical Interventions in Aging

 22. Allergy

 23. Clinical and Experimental Allergy