Ραντεβού 2810.375014 -5 emmanuel@prokopakis.gr

Κεφάλαια σε Ελληνικά βιβλία

1. Εμμανουήλ Χελιδόνη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης,

Ιατρικές Εκδόσεις «Π. Πασχαλίδη», Αθήνα 2002

Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογία. Εισαγωγή

2. Εμμανουήλ Χελιδόνη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης,

Ιατρικές Εκδόσεις «Π. Πασχαλίδη», Αθήνα 2002

Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογία. Σύγχρονη απεικόνιση στην Ωτορινολαρυγγολογία

3. Εμμανουήλ Χελιδόνη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης,

Ιατρικές Εκδόσεις «Π. Πασχαλίδη», Αθήνα 2002

Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογία. Εναλλακτικές θεραπείες στην Ωτορινολαρυγγολογία

4. Ιωάννη Κωνσταντινίδη, Καθηγητή Α.Π.Θ. Σύγχρονη Ρινολογία – Ρινοχειρουργική.

Χρόνια ρινοκολπίτιδα. (Υπό Έκδοση).